BOOKNOW

Best Rate Guarante

(0 - 6 years.)

ความสะอาด และความปลอดภัย

ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย รีสอร์ท แอนด์ สปา

พื้นที่เปิดภายในบริเวณโรงแรมฯ

 • พนักงานทุกคน ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่านหรือผู้มาติดต่อกับทางโรงแรมฯ ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงแรมฯ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลฆ่าเชื้อล้างมือทุกครั้ง และเช็คอินและเช็คเอ้าท์ผ่านแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ทุกครั้ง
 • พนักงานทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า จะต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (พนักงานครัวและพนักงานแผนกทำความสะอาดจะต้องสวมถุงมือด้วย และส่วนพนักงานเสิร์ฟนั้นจะต้องสวมเฟสชีลในขณะปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้าในห้องอาหาร) ส่วนลูกค้าผู้มาพักจะต้องสวมหน้ากากอยู่เสมอเมื่ออยู่ในบริเวณเปิดของโรงแรมฯ
 • พนักงานทุกคนเมื่อตรวจพบว่ามีไข้ ไอ หรือจาม จะต้องหยุดทำงานและไปพบแพทย์โดยทันที
 • ทางโรงแรมฯให้บริการหน้ากากฟรีสำหรับให้พนักงานทุกคนสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน
 • ทางโรงแรมฯ ร้องขอให้พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่บ่อยครั้งและใช้เจลฆ่าเชื้อล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากรับเงินสดจากลูกค้า
 • พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยง เช่นพนักงานส่วนทำความสะอาดห้องพัก จะต้องสวมถุงมือยางเมื่อทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จจะต้องล้างมือด้วยสบู่และเจลฆ่าเชื้อเสมอทุกครั้ง
 • ทางโรงแรมฯ มีป้ายประกาศให้ความรู้และข้อมูลในการปฏิบัติ ป้องกัน สังเกตอาการของโรคโควิด-19 และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์
 • มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อยครั้งในบริเวณเปิดและมีการสัมผัสสูง เช่น ล๊อบบี้ ห้องน้ำที่ให้บริการในบริเวณล๊อบบี้หรือที่ห้องอาหารหรือสระว่ายน้ำ ที่จับประตู ราวบันได โต๊ะและเก้าอี้ ที่บริเวณเช็คอิน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน
 • ทางโรงแรมฯ มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในห้องออกกำลังกายทุกๆ 3 ชั่วโมงในเวลาเปิดให้บริการ
 • ทางโรงแรมฯ ให้บริการหน้ากากที่สวมใส่ฟรีต่อแขกที่ต้องการ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ล๊อบบี้
 • ทางโรงแรมฯ มีการเซ็ตทางเข้าและออกแค่ทางเดียวเท่านั้น
 • มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคีย์การ์ด ปากกา หรือวัสดุที่ถูกสัมผัสบ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการเช็คประวัติลูกค้าทุกท่านที่มาเข้าพักที่โรงแรมฯ ตอนเช็คอิน ถ้าลูกค้ามีอาการหรืออาการในการติดโรคโควิด-19 ทางโรงแรมฯ จะเสนอและร้องขอให้ลูกค้าท่านนั้นไปพบแพทย์โดยทันที
 • มีการมาร์กจุดในการยืนให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ในบริเวณล๊อบบี้ และห้องอาหาร ส่วนที่โต๊ะเช็คอิน จะมีฉากใสกั้นระหว่างพนักงานต้อนรับและแขก
 • ทางโรงแรมฯ มีการให้บริการถังขยะสำหรับติดเชื้อเพื่อให้ทุกท่านสามารถทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการแยกขยะอันตราย

ห้องอาหารและบาร์ 

 • มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลอนามัยล้างมือ และมีการลงชื่อเช็คอินการเข้ารับบริการที่ห้องอาหารต่างๆ ภายในโรงแรมฯ
 • อาหารบุฟเฟ่ต์จะถูกแทนที่โดยอาหารเป็นเซ็ตหรือเมนูอาหารตามสั่ง (อาหารสำหรับทานในห้องยังคงมีการให้บริการเช่นเคย)
 • ทางโรงแรมฯ มีการเซ็ตอัพที่นั่งรับประทานอาหารให้กับลูกค้า และแขกที่มาใช้บริการ หรือในการประชุมภายในองค์กร นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และนั่งได้ไม่เกิน 4 ท่านสำหรับ 1 โต๊ะ
 • ทำความสะอาด ล้าง และฆ่าเชื้อทุกพื้นที่สัมผัสจากอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ อย่างเช่น โต๊ะ เก้าอี้
 • อาหารที่เหลือจากที่ลูกค้าทานเสร็จแล้วจะถูกแยกออกจากอาหารที่ทำจากห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหาร จะถูกนำแยกไปทิ้งในห้องของเสีย 

ห้องพัก

 • มีการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องพักที่ลูกค้าเช็คเอ้าท์แล้วทุกครั้ง การทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนและปิดพักไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนจะให้บริการลูกค้าท่านใหม่เข้าพัก
 • สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ถูกสัมผัสบ่อยครั้ง จะถูกนำออกจากห้องพักในขณะนี้

 สอบถามเพิ่มเติม โทร: +66 (0)53 910 400