BOOKNOW

Best Rate Guarante

(0 - 6 years.)

 

 

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อมาเยือนเชียงราย

 • สำรวจพิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย ณ บ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • หยุดพักและผ่อนคลาย ณ สวนตุงและโคม เชียงราย
 • ตื่นตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามและน่าทึ่งของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น
 • เพิ่มความรู้ใหม่ด้านการทำอาหารไทย โดยเรียนทำอาหารกับเชฟผู้มากด้วยประสบการณ์ ณ ศาลาริมน้ำ โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย
 • เพลิดเพลินใจไปกับความงดงามของหอนาฬิกาเชียงรายรำลึก พร้อมการแสดงไฟหลากสีและดนตรีของหอนาฬิกาให้ท่านรับชมได้ทุกคืน

 

สัมผัสประสบการณ์อันโดดเด่นไม่ควรพลาด

 • นมัสการเจดีย์บรรจุอัฐฐิของกษัติย์แห่งล้านนา พ่อขุนเม็งราย ณ ดอยจอมทอง ในตัวเมืองเชียงราย
 • เพลิดเพลินตาไปกับพันธ์ไม้ดอกอันเขียวขจี และสวยงามของสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • หยุดพักและผ่อนคลาย และชมดอกไม้นานาพันธุ์ ณ ส่วนตุงและโคมเชียงราย ในตัวเมืองเชียงราย
 • ค้นหาความสงบ และร่มเย็น ศึกษาความเป็นล้านนากลางใจเมืองเชียงราย ณ วัดพระแก้ว ในตัวเมืองเชียงราย
 • ตื่นตาไปกับความโอ่อ่า และสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ไม่มีอันสิ้นสุด ณ วัดร่องขุ่น อำเภอแม่ลาว 

 

ทัวร์ และการท่องเที่ยว

 • เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์)
 • งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (มกราคม)
 • เทศกาลอาหาร (กุมภาพันธ์)
 • เทสกาลผลไม้และของดีเมืองเชียงราย (พฤษภาคม - มิถุนายน)
 • ฟาร์มเฟส ไร่บุญรอด (พฤศจิกายน)
 • เทศกาลบอลลูน ไร่บุญรอด (กุมภาพันธ์)