Explore Chiang Rai Attractions

Various natural & cultural Chiang Rai attractions nearby

Best Rate Guarante

(4 - 12 years.)

สิ่งที่คุณควรทำเมื่อมาเยือนเชียงราย
The Natural Beauty of Chiang Rai, and Mountainous Valley

 • สำรวจค้นหาประวัติศาสตร์ด้านการทหาร ณ บ้านท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • หยุดพักและผ่อนคลาย ณ ส่วนตุงและโคม เชียงราย
 • ตื่นตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วันร่องขุ่น
 • เพิ่มความรู้ใหม่ด้านการทำอาหารไทย ณ ครัวสอนอาหารไทย โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย
 • เพลินใจกับความงดงามของหอนาฬิกาเชียงรายรำลึก พร้อมแสดงสีสันและดนตรีของหอนาฬิกาให้ท่านรับชมได้ทุกคืน

 

สัมผัสประสบการอันโดดเด่นไม่ควรพลาด

  • นมัสการเจดีย์บรรจุอัฐฐิของกษัติย์แห่งล้านนา พ่อขุนเม็งราย ณ ดอยจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • เพลิดเพลินกับพืชพันธ์ไม้ดอกอันเขียวขจี และสวยงามของสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  • หยุดพักและผ่อนคลาย และชมดอกไม้นานาพันธุ์ ณ ส่วนตุงและโคม เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ค้นหาความสงบ และร่มเย็น ศึกษาความเป็นล้านนากลางใจเมืองเชียงราย ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • อเมซิ่งความโอ่อ้า และสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ไม่มีอันสิ้นสุด ณ วัดร่องขุ่น อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • เพิ่มความรู้ หาประสงการณืใหม่ในการทำอาหารไทย ณ ครัวสอนอาหารไทย ณ โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย
  • ตื่นตากับความวิจิตรตระการตาของหอนาฬิการเชียงรายรำลึก พร้อมฟังบนเพลงและการแสดงแสงสีเสียงของหอนาฬิกาได้ทุกคืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ทัวร์ และการท่องเที่ยว

  • เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์)
  • งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (มกราคม)
  • เทศกาลอาหาร (กุมภาพันธ์)
  • เทสกาลผลไม้และของดีเมืองเชียงราย (พฤษภาคม - มิถุนายน)