BOOKNOW

Best Rate Guarante

(0 - 6 years.)

เชียงราย

เกี่ยวกับเชียงราย

เมืองเชียงรายก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1262 โดยพ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรล้านนาไทย ภายหลังเมืองหลวงได้ย้ายไปตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และกว่า 150 ปี (1786-1933) ต่อมาเมืองเชียงรายได้กลายเป็นจังหวัดของประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน 77 จังหวัดของประเทศ แม้ว่าเชียงรายเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่อย่างหนึ่งที่น่ารื่นรมย์เมื่อมาเชียงรายทุกครั้งคือบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีที่พักคุ้มค่าและอาหารอร่อย และก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถวางแผนเลือกท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ

 

เราแบ่งปันอะไรให้ชุมชน

ในฐานะที่เป็นโรงแรมฯ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเกาะลอย เราตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นหน้าที่หนึ่งของเรา ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าชุมชนจะมีกิจกรรม หรือจัดเทศกาลใด ๆ ก็ตามทางโรงแรมฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะสนับสนุนป้ายภายในเขตชุมชน ตลอดจนปัจจัยที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ชุมชนร้องขอมา จนทำให้โรงแรมฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาอยู่เป็นเนื่องนิด

 

ขนบธรรมเนียม และประเพณี

จังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยงานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ตลอดจนมีศิลปินนักเขียน นักดนตรีหลายท่านที่มีผลงานดีเด่นของเชียงราย และได้สร้างชื่อเสียงให้กับเชียงรายในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนฝากผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ชมกัน เชียงรายมีงานเทศกาลต่าง ๆ เกือบตลอดทั้งปีให้นักท่องเที่ยวได้มาเยื่ยมเยือนเชียงรายไม่แต่เฉพาะหน้านอกฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น แต่สำมารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สำหรับปฏิธินการท่องเที่ยวนั้นท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานเทศกาลต่าง ๆ ที่แน่นอนของจังหวัดเชียงรายได้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ก่อนที่จะต้องวางแผนการเดินทางต่อไป